Nepieciešama konsultācija?
(+371) 26 696 262

Garantija

Mūsu uzņēmuma sadarbības partneri ir no Baltkrievijas, NVS un Eiropas Savienības valstīm, kuru ražošana un kvalitātes sistēma atbilst mūsdienu prasībām.
 
Visas traktoru Belarus rezerves daļas tiek iepirktas tikai no oficiāliem traktortehnikas rezerves daļu piegādātājiem un tās tiek nodrošinātas ar garantijām no ražotājiem, kuru adreses un nosaukumus var noskaidrot Interneta mājas lapās vai pa tālruni kontaktējoties ar Minskas Traktoru Rūpnīcas pārstāvniecībām.
 
Mūsu savtarpējās attiecības ar klientiem tiek veidotas atbilstoši Latvijas republikas likumdošanai.
Ja pavaddokumentos par preces iegādi nav atrunāts īpaši, tad pēc noklusēšanas garantijas laiks precēm ir 2 gadi no preces pārdošanas brīža.
 
Gadījumos, kad tiek konstatēts brāķis, uzreiz pēc preces saņemšanas nepieciešams 3 dienu laikā sazināties ar mums pa tālruni +371 26 696 262. Preci šajā laikā nelietot, svarīgi saglabāt oriģinālu iepakojumu un čeku.
 
 Mēs  varam pieņemt preci atpakaļ un apmainīt 21 dienas laikā no piegādes brīža, ja tiek ievēroti sekojoši nosacījumi:
·          - prece nedrīkst būt lietota;
·          - oriģināli marķējumi un svītrkodi nedrīkst būt noņemti.
 
Preces nosūtīšana notiek uz Klienta rēķina. Preces apmaiņas gadījumā izdevumus par nosūtīšanu uzņemamies mēs.
SVARĪGI! Mēs nevaram atpakaļ pieņemt preci, apmainīt to vai kompensēt cenu, ja Klients nav ievērojis iepriekš minētos nosacījumus.